CZY USTAWIENIE DOKONA ZA NAS WYBORU?

  • Post category:Blog

✨Ustawienie nie może dokonać wyboru za człowieka, ale może pomóc otworzyć oczy, napełnić zasobami, dostarczyć informacji niezbędnej do zrobienia prawidłowego wyboru.

Ale wyboru i tak dokonuje sam klient, biorąc pod uwagę swoje możliwości i cenę każdej decyzji. Podejmując decyzję wybieramy nie tylko to, co z nami zostaje, ale i to z czego rezygnujemy.

✨Nawet jeśli podczas ustawienia z kilku wariantów ukazał się tylko jeden najbardziej pomyślny z punktu widzenia całokształtu wszystkich kryteriów, to jest to jedynie informacja do rozważania. Na podstawie tej informacji klient SAM będzie dokonywał wyboru. I co więcej, tylko on SAM może wykonać konkretne działania realizacji tej czy innej decyzji życiowej i tylko on sam niesie odpowiedzialność za skutki swoich działań.

✨Klient ma prawo nie zastosować się do wglądów, które pokazały się w ustawieniu, ma prawo zapomnieć te informacje i żyć tak jak do tej pory.

Nie musi się zgadzać z ustawieniem. W takim przypadku w jego życiu zasadniczo nic się nie zmieni, wszystko pozostanie jak do tej pory.