HO’OPONOPONO

  • Post category:Blog

Hawajski sposób na radzenie sobie z emocjami.

Pomaga odzyskać wewnętrzną równowagę.

Kreujemy własną rzeczywistość, lecz nie zawsze to sobie uświadamiamy. 🥰

Kiedy zaczynamy stosować ho’oponopono usuwamy ze swojej głowy przeszkody, wyzbywamy się blokad ograniczających nasz umysł, czyścimy świadomość i startujemy już ukierunkowani i odpowiednio nastrojeni do nowej rzeczywistości.

Pobudzamy tę rzeczywistość i wprowadzamy “zbiegi okoliczności”. Tworzymy swoją świadomą, pożądaną rzeczywistość, choć nie zawsze jeszcze do końca zrozumiałą. A to wszystko dzieje się za sprawą powtarzanej myśli, o wielkiej mocy, skierowanej do siebie, nie do wytyczonego celu.

“Kocham Cię, przepraszam, wybacz mi, dziękuję”.

Jeżeli uzmysłowimy sobie o czym mówimy, powtarzając te słowa,

Jeżeli zrozumiemy je w pełni,

Jeśli uświadomimy sobie, że to co mówimy, o co prosimy, jest dla nas tak ważne,

to wyzerujemy obecny stan rzeczywistości i przyciągniemy ten właściwy.

Jest to skok kwantowy do innej struny, zawierającej właściwe dla nas rozwiązanie lub stan rzeczywistości.

Nie analizuj tego, nie poddawaj w wątpliwość, spróbuj ….

💗Cuda się zdarzają a marzenia się spełniają.💗

Podstawowe zasady Ho’oponopono:

1. Wszystko jest energią i wszystko jest ze sobą połączone.

2. Istnieje Boska Moc, która przenika wszystko.

3. Ty ponosisz stuprocentową odpowiedzialność za siebie i Twoje otoczenie.

4. Pokój i przyjaźń rodzą się w Tobie.

5. Pełna harmonia prowadzi do uzdrowienia, pokoju i szczęścia.