KIEDY MIŁOŚĆ WZRASTA?

  • Post category:Blog

✨Miłość nie zna słowa „wystarczy”. Chce więcej, razem więcej.

Dlaczego para się spotyka? Bo sami mają zbyt mało. Tylko wspólnie mogą wzrastać. (…)💗

Co powstrzymuje parę przed wzrastaniem? Co ich zatrzymuje?

Jeżeli chcą więcej czegoś gdzie indziej, przede wszystkim w rodzinie pochodzenia.

Kiedy wzrastają jako para?

Wtedy, kiedy gdzie indziej mniej się angażują. Biorą na siebie mniej odpowiedzialności i mniej się martwią, lecz bardziej dziękują za wszystko, co otrzymali w swoim życiu od rodziców, dziadków. Odchodzą od rodziców i przyłączają się do partnera życiowego i do swoich dzieci i wnuków. To oni są ich bogactwem. Z nim jako para jeszcze bardziej wzrastają.(…)

Wzrastają we wzajemnej miłości, z jednej strony a z drugiej strony ta miłość dopełnia się w duszy. Mężczyzna przyjmuje kobietę a kobieta odnajduje w nim siebie, zarówno cieleśnie jak i w sposobie bycia. I wzajemnie, mężczyzna odnajduje w sobie to, co żeńskie. W tym dożywotnim odnajdywaniu siebie w drugiej osobie, we wzajemnym wzrastaniu, doświadczają swojej pełni i tego, że są więcej niż tylko mężczyzną, czy tylko kobietą.

Czują swoją odrębność lecz jednocześnie dopełniają sobą jedność. Oboje oczyszczają się na głębokim poziomie, co wyprowadza ich z ograniczenia tylko w męskim i tylko w żeńskim – do pełni, wewnętrznej jedności, która zawiera w sobie męskie i żeńskie jednocześnie. Ta pełnia, to wzrastanie, nie jest oderwane od ziemi, stoi na niej obiema nogami, z przytomnym sercem, całkowicie na ziemi, na tym świecie.

Bert Hellinger

✨Czy wzrastasz w miłości z partnerem? Czy coś Cię zatrzymuje?

Czy patrzysz do przodu, w stronę swojego życia, swojego partnera?

Czy stoisz przy kimś z rodu, w lojalności, nie mogąc ruszyć do przodu?

Jeśli chciałabyś/chciałbyś popatrzeć na swoją sytuację – zapraszam.