KŁOPOTY Z SZEFEM / SZEFOWĄ

  • Post category:Blog

Zdarza się, że podczas ustawienia klient uświadamia sobie, że jego trudna relacja z przełożonym wynika z nieuporządkowanej relacji z matką lub ojcem.

Żal, złość do rodziców, negacja więzi skutkuje pogorszeniem się zdolności do osiągania sukcesów i dobrej współpracy z szefostwem.

Często podczas ustawień pokazuje się, że szef/szefowa jest pozytywnie nastawiona do klienta -pracownika. A on ,,tupie” nogami i zachowuje się jak dziecko. Wyciąga rękę, oczekując, że coś dostanie od szefostwa, w myśl zasady … rodzice dają a dzieci biorą.

I nie ma w sobie siły, aby ,,zapracować” jak dorosły.

Z innej strony nieuzdrowiona relacja z rodzicami, skutkuje też brakiem siły do wzięcia sukcesu, na który ta osoba zapracowała.

Kiedy nie czuje się swoich korzeni, połączenia z rodzicami, nie ma się też połączenia z rodem i z siłą, która z niego płynie, właśnie za pośrednictwem rodziców.

Z drugiej strony osoba może podświadomie sabotować wszystkie działania, które mogłyby doprowadzić ją do sukcesu. Kiedy toczy wewnętrzną walkę z rodzicami, próbuje udowodnić rodzicom, że jest od nich lepsza, bardziej wykształcona to może poczuć się słaba i niekompetentna w pracy. W ten sposób podświadomie będzie pokutować za swój spór z rodzicami.

Pomyśl…. jak ma traktować Cię szef/szefowa kiedy albo nie chcesz zapracować na swój sukces albo sabotujesz swoje pozytywne działania w firmie albo nie masz siły na wzięcie i utrzymanie osiągniętego sukcesu.

Pamiętaj, że Twój sukces to też sukces firmy, w której pracujesz.