NIEOBECNY PARTNER

  • Post category:Blog

Dlaczego Wasz mężczyzna jest nieobecny w Waszym życiu i dlaczego nie macie od niego wsparcia?

Jedną z przyczyn w ujęciu systemowym jest fakt, że „chłopak jako dziecko pozostaje w sferze wpływu matki i doświadcza poprzez nią, czym jest kobiecość.

Jeśli na tym miejscu pozostanie,

matczyna kobiecość zaleje jego duszę,

i energia kobiety przeważy w nim.

To utrudni mu doświadczenie męskości poprzez ojca.

Synowi, który pozostał w sferze wpływu matki, udaje się często zostać chłopcem,

ulubieńcem kobiet lub kochankiem, ale nie mężczyzną.

Aby zostać mężczyzną musi oprzeć się pokusie by samemu stać się kobietą lub nie.

W tym celu musi zrezygnować z pierwszej kobiety w swoim życiu i odpowiednio wcześnie przejść ze strefy wpływu matki w strefę wpływu ojca.

Musi się oderwać od matki i stanąć obok ojca.

Odstąpienie od matki jest trudnym krokiem i stanowi głęboki przeskok w życie.

We wcześniejszych kulturach krok ten był uświadamiany i przeprowadzony poprzez rytuały inicjacji.

Po nich nie było dla chłopca powrotu do matki.

U boku ojca syn staje się mężczyzną,

rezygnuje z tego, co w nim kobiece,

aby moc to przyjąć później w darze od kobiety, którą wybiera na żonę.

Tak powstają trwałe i szczęśliwe związki”.

Bert Hellinger

A co kiedy mama sama wychowuje syna?

Kiedy ojciec nie interesuje się synem, nie spędza z nim czasu?

Jak mama ma przygotować syna do bycia dobrym partnerem dla przyszłej żony?