OPÓR W USTAWIENIU

  • Post category:Blog

Czasami w klientach budzi się opór w przyjęciu rozwiązania.

Może on się manifestować w trudnościach z wypowiedzeniem zdań mocy, przyjęciem rodziców, albo np. zostawieniem czegoś w przeszłości.

Opór ten wynikać może również z podświadomej niechęci do zmiany dotychczasowego stylu życia, wyobrażenia o byciu kimś lepszym od rodziców, puszczenia poczucia winy.

Również wielu klientów podświadomie obawia się wyzdrowienia, bo bycie chorym zapewnia im wiele korzyści i uwagi ze strony otoczenia.

W ostatnim czasie często pokazuje się również ból spowodowany koniecznością pozostawienia rodzica lub innej osoby własnemu losowi. Tutaj trudno jest odpuścić. Przepełnia nas ogromne wrażenie, że możemy uratować tę osobę.

Nawet jeśli na świadomym poziomie zdajemy sobie sprawę, że dana osoba jest odrębną istotą, to i tak na poziomie podświadomym będziemy za cenę naszego szczęścia, zdrowia i życia, ją ratować.

Czy można ,,walczyć,, z losem? Czy jesteśmy w stanie zmienić plan duszy drugiego człowieka?

A czy możemy zmienić plan swojej duszy? Myślę, że pracując z planem swojej duszy, ze sobą samym, możemy odciążyć nas samych, ale również naszych bliskich np. dzieci i dać im szansę na ich własne życie.