PO CO ROBIMY USTAWIENIA HELLINGEROWSKIE?

  • Post category:Blog

Celem terapii hellingerowskiej jest ujawnienie w systemie rodzinnym „tego co jest” , ,,tego co się wydarza” oraz wprowadzenie porządków miłości poprzez:

1. Włączenie wykluczonych osób do systemu np. dziadka alkoholika czy tzw. ,,czarnej owcy rodziny”.

2. Przypomnienie o zapomnianych np. o poronionych, abortowanych, zmarłych dzieciach czy osobach chorych psychicznie

3. Ukazanie więzi, czyli ujawnienie naszej „dziecięcej miłości” i związanych z nią archaicznych fantazji np. o uchronieniu kogoś od śmierci dzięki własnej ofierze ,,będę chorowała mamo, ale ty zostań” czy o odpokutowaniu za niego winy ,,z miłości do ciebie dziadku swoim życiem zapłacę za twoje winy”.

4. Przywrócenie hierarchii, której wszyscy w systemie nieświadomie pragną się podporządkować chociaż bywa ona łamana. Znalezienie właściwego dla siebie miejsca w systemie np. kiedy nie wiemy o rodzeństwie poronionym, abortowanym itp. myślimy, że jesteśmy np. pierwsi.

5. Pozwolenie na odejście członkom systemu, którzy chcą odejść, co polega na tym że rezygnujemy z destrukcyjnych dla nas prób powstrzymania kogoś w jego ruchu na przykład ku śmierci , ku opuszczeniu rodziny, szanujemy jego indywidualny los np. kalectwo.

6. Podjęcie przez klienta przerwanego ruchu pierwotnej miłości ku matce lub ojcu.