PORZĄDKI W ZWIĄZKACH

  • Post category:Blog

W dzisiejszych czasach porządki w związkach mają szczególne znaczenie, ponieważ wiele kobiet i mężczyzn ma kilka związków z partnerami.

Tak więc:

1) Drugi, późniejszy związek z partnerem może udać się tylko wtedy, gdy pierwszy zostanie uznany i uszanowany jako pierwszy.

2) Wśród rodzeństwa obowiązuje zasada, że najstarsze dziecko jest pierwsze w hierarchii. Jeżeli kolejność rodzeństwa zostanie naruszona, na przykład przez niesprawiedliwe dziedziczenie, wtedy często ściąga w rezultacie nieszczęście na uprzywilejowanego.

3) We współczesnych strukturach rodzinnych przez dołączenie rodzeństwa przyrodniego hierarchia wśród dzieci może ulec zmianie. Na przykład pierwotnie pierworodny syn dostaje starszą przyrodnią siostrę i zostaje z dnia na dzień niejako zdegradowany. Ważne jest, żeby ten syn pozostał dla swojej matki pierworodnym, nawet jeśli wraz z przyrodnią siostrą pojawi się starsze rodzeństwo. Często znikają dziwne zachowania dzieci, gdy w ustawieniu zostaje wyjaśniona hierarchia.

4) Inaczej jest między dwoma systemami. Tutaj młodszy, aktualny system ma pierwszeństwo w stosunku do poprzedniego, starszego systemu.

5) Rodzina aktualna ma pierwszeństwo przed rodziną pochodzenia.

6) W sytuacjach konfliktowych partner, na przykład żona ma pierwszeństwo przed rodzicami. Jeśli mąż w tej sytuacji nie trzyma strony swojej żony lecz stronę matki, naruszone zostaje pierwszeństwo nowego systemu przed starym, a małżeństwo jest poważnie zagrożone. Biologicznie można tę regułę systemu wytłumaczyć tym, że syn jest dorosły i tylko ze swoją żoną może podtrzymać istnienie rodziny.

7) Jeśli w związek wchodzą partnerzy z dziećmi, najmłodszych system ma pierwszeństwo. Jeśli żonaty mężczyzna będzie miał dziecko z przyjaciółką, wtedy ta nowa, nawet pozamałżeńska rodzina ma pierwszeństwo w stosunku do istniejącego małżeństwa. Jednak byli partnerzy lub partnerki i dzieci muszą zostać uczeni jako wcześniejsi i muszą zachować w hierarchii wcześniejsze miejsce. Wbrew rozpowszechnionym wzorcom oczerniania byłych partnerów, w celu uspokojenia własnego sumienia, rozwiązanie leży w uczczeniu tych partnerów: „Dziękuję ci za to, co mi dałaś /co mi dałeś.” Wtedy nowy związek z systemowego punktu widzenia może się udać.

8) Szczególnie delikatne jest stosunek między dziećmi z wcześniejszych związków a nowymi partnerami. Dzieci z wcześniejszego związku mają pierwszeństwo przed późniejszym partnerem. Aby uniknąć konfliktów między nowymi partnerami a ich pasierbami, biologiczni rodzice powinni zapewnić swoje dzieci, że zachowają one swoje miejsce w hierarchii.

9) Natomiast decyzja o wejściu rodzica w nowy związek musi być przez dzieci respektowana. Nie mają prawa tego sabotować.

Porządki systemowe opisane przez Berta Hellingera, jeśli są respektowane, przynoszą w rodzinie harmonię i pokój.