Refleksje po sesji

  • Post category:Blog

Im bardziej odwracamy wzrok od trudnych spraw,

Im bardziej chcemy zapomnieć dane osoby,

Tym mocniej one chcą się pokazać.

Absolutnie nie chcą nam zrobić ,,krzywdy”,

Chcą wprowadzić spokój do naszej duszy,

A przez to zmienić nasze życie na lepsze, lżejsze i piękniejsze