STRATY FINANSOWE

  • Post category:Blog

Częstym tematem na ustawieniach są straty finansowe. Mają one różne oblicza np. niewypłacone należności, niezapłacone faktury, psujący się wiecznie sprzęt firmowy, którego naprawy pochłaniają dużo pieniędzy , aż po regularne bankructwa. Znaczy to tyle, że pieniądze się nas nie trzymają.

Z pieniędzmi wiąże się wiele nieświadomych dynamik. W powyższych przypadkach może chodzić o stratę na rzecz kogoś z systemu, lub niezdolność ,,do brania” od matki życia i wszystkiego co do niego przynależy.

Tracąc pieniądze, próbujemy podświadomie zadośćuczynić komuś, kogo los odbieramy jako krzywdę np. abortowane, poronione, zmarłe dzieci, straty majątków np. podczas wojny i in.

Więc my podświadomie przekazujemy te ,,tracone’’ przez nas pieniądze im, bo ich los poruszył naszą duszę.

Rozwiązaniem jest tutaj poznanie tego mechanizmu, zobaczenie tej osoby i przyjęcie jej do serca, oraz pozostawienie z szacunkiem jej losu przy niej samej.

A czy od Ciebie regularnie ,,odpływają pieniądze”?

Albo nie płyną te, które się Tobie należą?