TU I TAM

  • Post category:Blog

„Najmocniejsze więzy łączą nas z tymi, którzy dali nam życie (…) Wydaje się nie mieć znaczenia, jak wiele upłynęło lat, jak wiele zdrad mogło nastąpić, jak wiele było nieszczęścia w rodzinie: pozostajemy połączeni, nawet wbrew swojej woli” Anthony Brandt

Popatrzenie na to co się zdarzyło w przeszłości, pojednanie z bliskimi, włączenie zapomnianych i wykluczonych do systemu, do rodziny pozwala nam pójść do przodu, żyć własnym życiem, również w połączeniu z nimi.