UZNAĆ TO CO JEST

  • Post category:Blog

Konstelacja rodzinna zajmuje się osobistym cierpieniem człowieka, które powstaje, ponieważ urodził się w swojej rodzinie biologicznej. Klient ma nadzieję, że w wyniku ustawienia rozwiązane zostaną rodzinne nieporozumienia, wrogość uzdrowiona, przodkowie odzyskają spokój, dzieci unikną ciężkiego losu, a wszyscy od tego momentu będą żyli długo i szczęśliwie.

Klienci pragną, aby miłość obficie popłynęła w ich systemie rodzinnym, w przeszłość do ich przodków i w przyszłość do potomków. (…)

Jednak nierealistyczne oczekiwania przynoszą trudności niedoświadczonym klientom. Hellinger nigdy nie twierdził, ani nie zapewniał, że pojawi się idealny rezultat zgodny z wyobrażeniem klienta. Praktykuje raczej „uznanie tego, co jest” to słowa samego Helingera- jego podstawowa i głęboka rada – jeśli prowadzisz konstelacje, wiesz że „uznanie tego co jest” jest jedynym sposobem pracy w polu konstelacji, które prowadzi do idealnego rezultatu ze wszystkimi jego niedoskonałościami.

Niektóre rezultaty są trudne dla niedoświadczonego klienta. (…)

Joy Manne

Do zintegrowania ustawienia potrzebny jest czas. Klientowi doradza się, aby nie omawiał swojego ustawienia, nie zagadywał tego co się pokazało, nie rozpatrywał wszystkich wątków i wątpliwości, nie rozkładał ustawienia i tego co się pokazało na części pierwsze, ponieważ zakłóca to proces integracji.