WALKA O STANOWISKO

  • Post category:Blog


Urywki z sesji

ON był zatrudniony w firmie od wielu lat. Włożył do niej ogrom pracy i dużo czasu. Kosztowało go to wiele wyrzeczeń.

Zrobiłby wszystko byleby tylko osiągnąć sukces, którym było dla niego wymarzone stanowisko.

I w końcu przychodzi propozycja objęcia tego stanowiska a wraz z nim dużo większe pieniądze, odpowiedzialność za wiele osób i decyzyjność.

I nagle ON nie może do tego stanąć. Nie rozumie co się dzieje. Nie potrafi go przyjąć. Nie jest w stanie powiedzieć TAK. Pojawia się strach.


Rozwiązaniem jest np. popatrzenie kto z rodu był na stanowisku zawodowym i podjął decyzję, w wyniku której zdarzył się wypadek.

Może zginęli ludzie lub doprowadziło to kogoś do kalectwa. Wtedy stanowisko, odpowiedzialność za ludzi, decyzyjność może współbrzmieć ze stratą, z tragedią, ze śmiercią.

Pozostawienie losu przy przodku, popatrzenie na ofiary, uszanowanie tego co się stało otworzy drogę do osobistej kariery.