WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE

  • Post category:Blog

Każdy z nas jest odpowiedzialny za swój los i musi samodzielnie ponieść wszystkie związane z nim konsekwencje.

Jeżeli odrzucimy lub oszukamy swoje przeznaczenie, inny członek systemu rodzinnego może próbować zapłacić konieczną cenę – a często tą ceną jest życie.

Bert Hellinger