Z CYKLU RYTUŁAŁY UWALNIAJACE

  • Post category:Blog

W wypadku przejętej winy lub przejętego uczucia pomaga czasami w ustawieniu wyobrażenie sobie ciężkiego kamienia jako symbolu ,,na to”, co się przejęło. Czasami na sesjach indywidualnych podaję taki kamień lub proszę, aby to ćwiczenie zostało wykonane jeszcze raz w domu.

Proszę wtedy klienta „włóż wszystko, co dźwigałaś/ co dźwigałeś, w ten kamień. Gdy będziesz gotowa/ gotowy, wtedy popatrz dokładnie i oddaj ten kamień z powrotem tam, gdzie to wszystko przynależy lub do kogo to przynależy.

Pomocne jest uwalniające zdanie, na przykład „TWOJĄ WINĘ ZOSTAWIAM TOBIE I BIORĘ, Z WDZIĘCZNOŚCIĄ MOJE ŻYCIE”

Nie zawsze za pierwszym razem dusza klienta ,,chce puścić to co ciężkie”. Powtórzenie takiego rytuału przynosi rewelacyjne efekty.