Matryca energetyczna to całościowy system uzdrawiania, (więcej)… dbania o siebie, transformacji