Informuję, że ustawienia systemowe nie są leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie są tym samym podstawą do diagnozowania i podejmowania działań medycznych. Ustawienia systemowe nie są formą psychoterapii.

Ich celem jest profilaktyka oraz wspieranie klienta w jego powrocie do zdrowia zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Dają dodatkowo informację na temat zaistniałej sytuacji z punktu widzenia systemu rodzinnego oraz zaburzenia w obrębie podstawowych więzi i relacji. 


Zastrzegam sobie prawo do łączenia różnych metod w ramach jednej sesji i / lub warsztatu. Decyzja o sposobie pracy z klientem może być podjęta na podstawie wcześniejszego wywiadu na temat jego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej, ilości odbytych szkoleń i/ lub warsztatów terapeutycznych w charakterze klienta (z naciskiem na pracę własną)oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego.

Nie podejmuję się wykonania ustawienia osobie niestabilnej psychicznie, będącej w trakcie leczenia psychiatrycznego, mającej zdiagnozowane choroby psychiczne, osobie, która miały doświadczenie utraty panowania nad sobą lub utraty równowagi psychicznej pod wpływem silnych emocji.
Jeżeli klient zataja przede mną epizody utraty panowania nad sobą lub swoją chorobę psychiczną, bycie w trakcie leczenia lub podaje inne nieprawdziwe informacje, robi to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność, zdejmując kompletnie z prowadzącej sesję (wykonującej ustawienie) Joanny Frątczak oraz firmy Algiz Joanna Frątczak jakąkolwiek odpowiedzialność w tej kwestii.

Klient jest osobą dorosłą i bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w wykonaniu ustawienia. Tak samo bierze odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmie po wykonaniu ustawienia. Joanna Frątczak ani firma Algiz Joanna Frątczak w żaden sposób nie odpowiadają za decyzje podjęte przez klienta lub okoliczności, które pojawiły się po wykonaniu ustawienia.

Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne, w tym on-line, telefoniczne i/lub warsztaty) każdy uczestnik (klient, reprezentant, obserwator) podejmuje dobrowolnie.

Joanna Frątczak o