Na sesjach indywidualnych ustawienia wykonuje się na figurkach, kartkach, i w tzw. wewnętrznych obrazach i medytacjach.

Sesja indywidualna ustawień systemowych jest metodą pracy równie skuteczną jak udział w warsztatach grupowych.

Sesja rozpoczyna się od wybrania tematu/problemu, z którym klient chce pracować. 

Podczas ustawienia stosuje się małe figurki kobiet, mężczyzn i dzieci (dziewczynek i chłopców). Ustawia się je na obrotowej planszy. Użycie takiej płyty korzystnie wpływa na obraz sytuacji i daje możliwość obserwowania jej ze wszystkich stron.

Tak jak podczas pracy w grupie, żywe osoby pełnią role tzw. „reprezentantów” osób lub zjawisk, tak samo podczas pracy indywidualnej z użyciem figurek, w miejsca reprezentantów, ustawia się figurki.

Po rozpoczęciu ustawienia zaczyna być odczuwalne działanie Pola (metoda Ustawień Systemowych korzysta z teorii pól morficznych i morfogenetycznych Rupperta Sheldrake’a). Obserwuje się intuicyjne impulsy do przesuwania figurek w taki lub inny sposób. Zarówno same te impulsy jak ruchy figurek stopniowo odsłaniają się przed klientem treści pochodzące ze sfery nieświadomej, np. fragmenty historii rodziny klienta, firmy lub inne, czasami tajemnice, znane lub nieznane do tej pory uczucia różnych osób względem siebie, oraz inne elementy, które wcześniej były zakryte, mimo że cały czas oddziaływały na klienta.

Bez względu na to, czy odsłania się cała historia, czy jej fragment, czy jest do niej jakieś „zakończenie,” czy go pozornie nie ma, pole informacyjne, które działa w ustawianiach, a które Bert Hellinger nazywał Wielką Duszą, zawsze odsłania przed klientem tylko to, i tylko tyle, ile na dany moment jest to dla niego odpowiednie.

Jeśli na jakąś informację jest jeszcze zbyt wcześnie, albo np. jakaś tajemnica rodzinna nie jest potrzebna do rozwiązania problemu klienta, wtedy nie zostanie ona pokazana.
Dlatego też robienie ustawienia tylko z ciekawości, a nie z potrzeby rozwiązania konkretnego problemu, po prostu nie ma sensu.

Metoda ustawień systemowych jest jedną z najbardziej kompaktowych pod względem czasu i unikalnych jeśli chodzi o efektywność. Jednak osoba prowadząca ustawienie nie rozdaje tu gotowych rad tylko otwiera swoje serce, swoje ciało, swój rozum na wyjątkową sytuację klienta. Dostraja się ona do systemu rodzinnego klienta, wchodzi w rezonans z ,,wiedzącym polem” rodziny klienta i towarzyszy mu w drodze głębokiego uświadamiania istoty tego, co się dzieje, rozumienia przyczyn problemów i poszukiwań najlepszego rozwiązania.

Wszystko, co dzieje się podczas ustawienia jest osobistą pracą klienta nad sobą. Podczas tego procesu klient ma możliwość przejść z jednej pozycji (nie uświadomionej, nawykowej, nieefektywnej) do innej (świadomej i efektywnej).

Podsumowując, zadaniem prowadzącego ustawienie jest pomoc w zdiagnozowaniu problemu, podaniu narzędzi niezbędnych dla klienta, ale zmianą siebie i swojego życia zajmuje się już sam klient.

Wbrew woli klienta nikt nie może niczego zmienić w jego życiu.

PRZED REZERWACJĄ TERMINU, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI REZYGNACJI Z SESJI INDYWIDUALNEJ DOSTĘPNYMI W REGULAMINIE WARSZTATÓW I SESJI UMIESZCZONYM NA DOLE STRONY !!!!