CZY TO JEST AGRESJA DZIECKA?

Agresja u dzieci często związana jest ze stresem wynikającym z wielu zewnętrznych przyczyn. Terapeuci zalecają uczyć dzieci rozpoznawać swoje emocje, rozwijać umiejętności panowania nad sobą w różnych sytuacjach, rozładowywać te…

0 Komentarzy