ADOPCJA

Adopcja jest właściwa, kiedy rodzice adopcyjni rozumieją, że są raczej zastępcami czy też reprezentantami rodziców. Nie mogą zająć miejsca rodziców biologicznych, natomiast muszą ich w pełni uszanować. Kiedy dzieci są…

0 Komentarzy