JAK PRZESTAĆ NIEŚĆ CUDZY CIĘŻAR

Nawet teraz w XXI wieku ludzie mogą nieświadomie nieść w sobie los swoich przodków, ich negatywne scenariusze czy nie odreagowane emocje. Przodków represjonowanych i zabitych, uciśnionych i zaginionych, ofiar i…

0 Komentarzy