Po co robimy ustawienia hellingerowskie?

Celem terapii hellingerowskiej jest ujawnienie w systemie rodzinnym „tego co jest” , ,,tego co się wydarza” oraz wprowadzenie porządków miłości poprzez: 1. Włączenie wykluczonych osób do systemu np. dziadka alkoholika…

0 Komentarzy

RUSZYĆ ODWAŻNIE PRZED SIEBIE

„Idę odważnie do świata” to warsztat, który odbył się wczoraj. W tym niezwykłym, o godzinę dłuższym dniu, uczestnicy stanęli do tematów, które zatrzymują ich drodze do pełnego dobrostanu… do miłości,…

0 Komentarzy