Metoda ustawień systemowych zwanych również konstelacjami rodzinnymi pozwala na spojrzenie na nasze życiowe sprawy z zupełnie nowej perspektywy. Ujawnia to co zakryte, pokazuje ukryte dynamiki i tematy przynależące do danej sytuacji i mające na nią wpływ, wskazuje na wykluczonych lub pomijanych dotąd członków rodów, czego konsekwencje odczuwane są niejednokrotnie pokolenia dalej. Wskazuje także co z „tu i teraz” i naszej osobistej historii jest ważne i gotowe na uzdrowienie/ uporządkowanie. Okazuje się, że przełomowe rozwiązania często związane są z zobaczeniem i uznaniem zaskakujących nieraz wewnętrznych obrazów sytuacji, wydarzeń i osób z naszego życia lub historii naszego rodu.

Głównym założeniem koncepcji jest fakt, że na naszą obecną sytuację silny wpływ mają relacje rodzinne – nie tylko z osobami żyjącymi, ale także z przodkami, których często osobiście nie dane było nam poznać, ale których historia, bardzo mocno na nas oddziałuje.

Więź dotyczy nie tylko członków rodziny ale też osób, które weszły w istotne relacje z naszymi przodkami (np. partnerów, ale także osoby, których działania mogły doprowadzić do szkody rodziny – np. przez zabór majątku).

Choć brzmi to nieprawdopodobnie dla naszych kierujących się logiką umysłów, poszczególne powiązania i oddziaływanie przeszłości naszej rodziny może być przyczyną naszych dzisiejszych niepowodzeń i trudności.

 Kluczową zasadą w ustawieniach jest szacunek do tego co wydarzyło się przed nami i przyjęcia swojego miejsca w systemie rodzinnym. Ustawienia otwierają do życia w pełni i w harmonii.

Ustawienia systemowe są pomocne w rozwiązywaniu trudności osobistych takich jak:  poczucie zagubienia, braku sensu życia, odczucie różnego rodzaju blokad, kłopoty z podejmowaniem ważnych decyzji, poczucie kręcenia się w miejscu, problemów finansowych, niedomagania somatyczne, rozwiązywanie trudności relacyjnych – partnerskich, małżeńskich, rodzinnych odkrywanie swoich potencjałów.  Ustawienie rodzinne nie wymaga obecności całej rodziny. Jej członków zastępują reprezentanci, którzy podczas ustawienia odczuwają energię i emocje osób, które reprezentują Przeszłość systemu rodzinnego wpływa na losy wszystkich jej członków. Rodziny rządzą się określonymi porządkami, które Bert Hellinger nazwał „porządkami miłości. Postępowanie wbrew tym regułom powoduje, że ktoś zostaje skrzywdzony, a wtedy system zostaje obciążony i szuka rozwiązania. I właśnie ustawienia służą przywracaniu tego porządku i harmonii w systemie.