Ustawienia systemowe w biznesie wg metody Berta Hellingera są formą ustawień systemowych i służą rozwiązywaniu problemów i konfliktów występujących w instytucjach, organizacjach, w biznesie. W każdej firmie istnieją ukryte wzorce zachowań, sposobu myślenia i działania ograniczające możliwości wypełniania zadań i rozwoju firmy. Ustawienie organizacyjne metodą Berta Hellingera rozpoznaje ukrytą dynamikę firmy, stojącą za relacjami ludzkimi i przywraca zasady „porządku” w systemie.

Pracownicy i kadra kierownicza często kreują w pracy struktury, odzwierciedlające struktury ich systemów rodzinnych. Szukają sobie pozycji podobnej do tej jaką zajmowali lub zajmują w systemie rodziny pochodzenia. Ktoś, kto czuje się niedoceniany w systemie rodzinnym czuje się podobnie w pracy, outsider w pracy w systemie rodzinnym jest zwykle osobą wykluczoną. Ten, kto bierze na siebie zbyt dużo zadań w rodzinie pochodzenia np. wychowuje młodsze rodzeństwo lub nadmiernie opiekuje się rodzicami, bierze odpowiedzialność za całą rodzinę podobnie funkcjonuje w pracy.

Ustawienia organizacyjne pomagają firmie zwiększyć efektywność i przywrócić „porządek” poprzez zrozumienie dynamiki i czynników wpływających na konkretną sytuację w firmie. Wnioski płynące z ustawień skutecznie i efektywnie wpływają na podejmowanie trafnych decyzji i lepszą współpracę w ramach zespołu.

Najczęstsze trudności i możliwość ich rozwiązania poprzez ustawienia metodą Berta Hellingera.

1. Nieprzestrzeganie porządku strukturalnego.

2. Trudności w zespole – starcia, sprzeczki między członkami zespołu.

3. Stracenia z pola widzenia celu, zadania, któremu przedsiębiorstwo służy.

W czasie ustawienia organizacyjnego, w zależności od tematu – problemu, wybiera się reprezentantów poszczególnych osób z firmy, instytucji np. dla dyrektorów kierowników firmy, pracowników. Jeśli ustawienia są warsztatowe to reprezentanci idąc za swoim ruchem pokażą dynamiki panujące w firmie. Można tym samym zaobserwować prawdziwe relacje pomiędzy kadrą kierowniczą, pracownikami i nim samym. Podobnie ma się sytuacja na ustawieniu indywidualnym. W zależności od sposobu pracy, figurek lub kartek, wybiera się tak jak wyżej reprezentantów poszczególnych osób z firmy i ustawia się je intuicyjnie w przestrzeni. Mając szerszy ogląd firmy można podjąć właściwe działania.

Ustawienia organizacyjne są skutecznym narzędziem, dają możliwość rozpoznania problemu i znalezienia rozwiązania.

Zdarza się, że podczas ustawienia systemu danej organizacji osoba prowadząca ustawienie odkrywa wpływ systemu rodziny pochodzenia pracownika na jego uwikłania w systemie organizacyjnym.  Może zaproponować mu ustawienie systemu rodzinnego i odnalezienie jego właściwej w tym systemie pozycji. W takim przypadku pojawia się potrzeba pracy indywidualnej z pracownikiem w ramach odrębnych ustawień systemowych z reprezentantami spoza układu firmy.