Po co robimy ustawienia hellingerowskie?

Celem terapii hellingerowskiej jest ujawnienie w systemie rodzinnym „tego co jest” , ,,tego co się wydarza” oraz wprowadzenie porządków miłości poprzez: 1. Włączenie wykluczonych osób do systemu np. dziadka alkoholika…

0 Komentarzy