Co to są ustawienia systemowe? Czy mają związek z fizyką kwantową??

  • Post category:Blog

Fizycy kwantowi twierdzą, że na najbardziej elementarnym poziomie wszystko jest energią i informacją, a wszechświat zbudowany jest holograficznie. Oznacza to, że wszystko jest ze sobą połączone i w każdym miejscu wszechświata można odtworzyć informacje dotyczące każdego systemu. Pracując z polem informacyjnym możemy nie tylko zdiagnozować przyczynę problemu, ale też ją rozwiązać. Dzieje się to poprzez zbudowanie nowego doświadczenia, z którego możemy korzystać i przywrócenie pierwotnego, zdrowego porządku.

Niezwykłe jest to, że ustawienia działając na jeden element systemu wpływają też na cały system.

Ustawienia systemowe, nazywane też konstelacjami rodzinnymi to metoda wprowadzona do współczesnej psychologii i psychoterapii przez niemieckiego terapeutę Berta Hellingera, który obserwując zachowania i praktyki lecznicze rdzennych plemion afrykańskich, odkrył procesy rządzące systemami rodzinnymi i szerszymi grupami społecznymi.

Powszechne jest powtarzanie pewnych prawidłowości występujących w rodzinach: specyficznych sytuacji życiowych, chorób, autodestrukcji, różnych strat, braku powodzenia w związkach, życia poniżej własnych możliwości, zablokowania, wpadanie wciąż w te same schematy, itp. Dzieci nieświadomie przyjmując system rodzinny przyjmują również jego wartości, sumienie, a wraz z nimi losy – powtarzają błędy, rodziców, dziadków, pradziadków kontynuują lub kończą rozpoczętą przez nich pracę, czy misję, walczą w imię racji poprzednich pokoleń – mając niejasne poczucie życia nie swoim życiem. Nazywamy to uwikłaniem.

Przeszłość systemu rodzinnego wpływa na losy wszystkich jej członków. Rodziny rządzą się określonymi porządkami, które Bert Hellinger nazwał „porządkami miłości. Postępowanie wbrew tym regułom powoduje, że ktoś zostaje skrzywdzony, a wtedy system zostaje obciążony i szuka rozwiązania.

I właśnie ustawienia służą przywracaniu tego porządku i harmonii w systemie.

W ustawieniach ujawnia się fenomen uświadamiania sobie przez reprezentantów uczuć i wiedzy dostępnej tylko osobom, które reprezentują. Reprezentanci wchodząc w rolę członków naszego systemu zachowują się podczas tej pracy dokładnie tak jak oni, nie znając ich. Klienci często potwierdzają słuszność reakcji reprezentantów. Zjawisko to pojawia się w każdym ustawieniu. Naukowcy, próbując je wyjaśnić odwołują się do koncepcji pola morfogenetycznego Ruperta Sheldrake’a, wiedzącego pola systemowego Albrechta Mahr’a, sprzężenia kwantowego a także nieświadomych przekazów. W trakcie rozwoju metody okazało się, że możne być ona stosowana również w pracy i organizacji.