FENOMEN ZAGINIONEGO BLIŹNIAKA

  • Post category:Blog

Często w ustawieniach pokazuje się poczucie winy żyjącego dziecka w stosunku do nienarodzonego rodzeństwa.

Różne są przyczyny ich nienarodzenia się: aborcje, poronienia, martwe ciąże, ciąże pozamaciczne i inne. Czasami też pokazuje się ,,bliźniak, który zniknął”.

Doktor C. Boklage w swojej pracy „Ciąża mnoga: epidemiologia, przebieg i okres prenatalny” przeanalizował dane z 326 ciąż i napisał, że minimum 10-15% myśli, że urodziło się jedynakiem, chociaż w istocie rzeczy są połówkami.

Bliźnięta w łonie matki słyszą się jeszcze przed upływem szóstego tygodnia ciąży – szum krwi, bicie serca. Mogą się dotykać, obejmować. Kiedy jedno z bliźniąt umiera, ten, który przetrwał, może odczuwać jego ciało jako martwą bryłę. Bywa, że niemal przestaje się poruszać.

Śmierci jednego z bliźniaczych płodów matka zwykle nie zauważa – krwawienie występuje rzadko, poziom hormonów się nie zmienia.

Dla bliźniaka, który przeżył jest to jednak trauma, która wpływa na całe późniejsze życie.

Utrata bliźniaka w okresie życia płodowego to pierwszy i poważny uraz, który przeżywa bliźniak, który się urodził.

Uraz ten przejawia się w najróżniejszych objawach:

1) Poszukiwanie ,,brata w rozumie”, ,,bliskiego człowieka”, ,,wyobrażonego przyjaciela”, zabawy z lustrem u dzieci mogą przejawiać się poszukiwaniem drugiej połówki, może być to również bardzo silne przywiązanie do zabawki np. pluszowego misia.

2) Bardzo mocna reakcja na stratę np. ulubionego zwierzęcia.

3) Okresowe poczucie tęsknoty, pustki, samotności, apatii, życia w odrętwieniu, odcięcia od swoich uczuć, utraty (jakby coś ważnego się utraciło).

4) Niczym nie uzasadnione poczucie odpowiedzialności za coś, poczucie winy, że coś komuś zabierają, w tym również wszechogarniające pragnienie pomagania słabszym i bezbronnym. Charakterystyczne jest to wśród pedagogów, psychologów, przedstawicieli innych tzw. ,,pomagających zawodów”.

5) Nagłe ataki paniki (np. w windzie, w tunelu), strachu, lęku, bezradności. Skrajnym przejawem może być też traktowanie matki jako niebezpiecznej osoby, nadmierna pasywność dziecka, trudności w procesie oddzielenia od rodziców i samoidentyfikacji. Np. jeśli zaginiony bliźniak np. był chłopcem to logika dziecka wskazuje, że skoro mama ,,zabiła’’ jednego chłopca to dziecko nie chce być takiej płci.

6) Praca ,,za dwoje’’, nie dają sobie prawa do wysokich zarobków czy nawet cieszenia się pracą, trudno im konkurować z innymi, osiągać sukcesy.

7) Zdarza się, że krążą po „dalekim” świecie w poszukiwaniu tego „brakującego elementu”.

8) „Specyficzne” zachowania seksualne. Praktyka ustawień pokazała, że często są to przypadki biseksualizmu i homoseksualizmu. Często relacje partnerskie mogą nosić charakter ,,bratersko-siostrzanych” tzn. seks nie ma specjalnego znaczenia a poczucie szczęścia daje tylko bliskość emocjonalna np. białe małżeństwa.

9) Na nieświadomym poziomie pragnienie śmierci lub „unicestwianie” własnego ciała.Tak więc pojawiająca się więź między bliźniętami, nawet w krótkim czasie ich egzystencji i uraz doznany w momencie zniknięcia jednego z nich, jest bardzo poważnym doświadczeniem dla człowieka.

Przepracowanie tej traumatycznej sytuacji w ramach dowolnej metody terapeutycznej daje człowiekowi ogromne zapasy sił pozwalające na szczęśliwe, zdrowe i udane życie.