JEŚLI DZIECKO URODZIŁO SIE MARTWE

  • Post category:Blog

Przy martwych narodzinach ważne jest, by dziecko otrzymało imię i żeby było liczone jako pełnowartościowy członek rodziny. Ono ma prawo należeć do systemu jak inni.

Ważne jest aby wliczać je do ilości dzieci. Liczy się je w kolejności urodzenia.

 Powinno się powiedzieć dzieciom, że było przed nimi lub za nimi rodzeństwo, które zmarło i że należy ono do rodziny.

 Jeżeli zmarłe dziecko było najstarsze to liczy się je jako pierwsze, a potem trzeba powiedzieć następnemu dziecku ty jesteś drugie a kolejnemu ty jesteś trzecie.  To jest bardzo ważne dla dzieci i ta informacja je odciąża.

Dla rodziców istotne jest, aby razem popatrzyli na martwe dziecko (mentalnie) a potem spojrzeli sobie w oczy i powiedzieli „jesteś naszym dzieckiem, chcieliśmy ciebie, teraz pozwalamy ci odejść, ale  zachowamy dla ciebie miejsce w naszych sercach”.

Kiedy rodzice popatrzą na zmarłe dziecko odciążają wtedy dzieci żyjące. Kiedy rodzice na siłę  próbują zapomnieć o zmarłym dziecku, dusza żyjącego dziecka będzie patrzeć tam za nich. A więc będzie patrzeć ku śmierci a nie ku życiu. Konsekwencje dla dziecka, nawet tego dużego, mogą być nieprzyjemne: m.in. brak zdrowia, brak szczęścia w relacjach, brak powodzenia finansowego.