TRUDNOŚCI W USTALENIU LOSÓW BLISKICH

  • Post category:Blog

Często słyszę, że klienci mają trudności podczas prób ustalenia losów bliskich. Trafiają na mury milczenia, lub ,,niepamięci’’ dziadków, rodziców lub innych członków rodziny. Wiele jest osób w rodzinach, i to we wszystkich rodzinach, o których nie chce się rozmawiać lub mówi się niechętnie. Tak jakby wykluczeni nie mogli się ujawnić.

Warto wtedy na początku wyjaśnić rodzicom, dziadkom i wszystkim, których to dotyczy, że nie robimy tego, aby kogoś osądzać i karać, że chcemy podejść do wszystkich z respektem i miłością. Do wszystkich, którzy przynależą do rodziny, aby dać im dobre miejsce w tej rodzinie i znaleźć dobre rozwiązanie ich trudnych losów, a tym samym pozostawić ich los przy nich i pójść do swojego życia. Dlatego chcemy prosić ich o życzliwość i zgodę.