ŻYCIE JEST NIESPRAWIEDLIWE

  • Post category:Blog

„Życie jest niesprawiedliwe – ci, którzy cierpią najwięcej w dzieciństwie, na ogół cierpią najwięcej jako dorośli i to w okolicznościach zadziwiająco przypominających scenariusze z dzieciństwa.

Co więcej, obserwując sytuacje z życia dorosłego, można dojść do wniosku, że to cierpiący sam je wywołuje.”

Nancy MacWilliams.

Popatrz na swoje dzieciństwo.

Ile sytuacji przenosisz z niego do swojego dorosłego życia?

Jakimi schematami z dzieciństwa obecnie się kierujesz?

Jakie cienie podążają za Tobą z przeszłości?

Czy to Ci odpowiada czy już czas na zmiany?