CZY JESTEŚ UWIĘZIONA W PRZEZNACZENIU?

  • Post category:Blog

Kiedy przychodzimy na świat w danej rodzinie, dziedziczymy nie tylko biologiczne geny, ale również cały system przekonań i wzorców zachowań. Rodzina jest polem energetycznym, wewnątrz którego jesteśmy utrzymywani od narodzin, każdy we własnej unikalnej pozycji. Można porównać to do zajętego lotniska i krążących nad nim samolotów. I tymi samolotami jesteśmy my. Jedni wyżej, drudzy niżej, każdy z określoną prędkością. Każdy na swoim poziomie. I ten poziom ogranicza nas w kwestii wyborów, doświadczania szczęścia, osiągania sukcesów, realizowania celów.

I tak samo w rodzinie jedni są bardziej szczęśliwi inni mniej, jedni chorują a inni nie. Jedni odnoszą sukcesy a inni ogromne porażki. Konstelacje rodzinne pozwalają nam na zrozumienie i rozwikłanie tych wzorców na najgłębszym poziomie, pozwalając jednocześnie na odnalezienie spokoju i szczęścia.

Charakter tego pola rodzinnego ukształtowany jest przez historię rodziny, wyznawaną wiarę, wierzenia i przekonania, kraj, w którym się urodziliśmy, historię związków rodziców, dziadków, wczesne śmierci dzieci, adopcje, samobójstwa, wojny, konieczność opuszczenia kraju. Do szkodliwych działań zaliczamy nieuczciwie osiągnięte bogactwo, morderstwa, kradzieże, nadużycia.

Jesteśmy złapani przez to pole. Pochwyceni przez jakieś zachowania silniejsze od nas. Są wydarzenia w rodzinie, które miały miejsce daleko wstecz, a które są przyczyną tego jak myślimy i jak działamy w sposób, który jest poza naszą świadomą kontrolą.

Konstelacje pokazują, że rodzina jest PRZEZNACZENIEM. Nie mamy wpływu na to w jakiej rodzinie się rodzimy. Ale nie jesteśmy beznadziejnie uwięzieni w tym przeznaczeniu. Możemy uzdrowić siebie, a także uwolnić kolejne pokolenia od cierpienia.