RUSZYĆ KU WŁASNEMU ŻYCIU

  • Post category:Blog

Ustawienia systemowe to wyjątkowo obrazowe i działające narzędzie diagnozowania nawet najbardziej pogmatwanych sytuacji. Czasami okazuje się, że kłopoty i nieszczęścia człowieka są następstwem jego splątania z losami od razu kilku przodków i kilku sytuacji z przeszłości, wszystko to podczas ustawienia staje się widoczne jak na dłoni.

Co robić w takim wypadku?

Jak uwolnić się od takich wpływów?

Żeby przerwać łańcuch negatywnych powiązań z losami przodków należy zbudować mosty pozytywnych więzi. Trzeba zobaczyć przodków w ustawieniu, oddać im należyty szacunek, uhonorować pamięcią ich losy, szczerze współczuć ich cierpieniom i uświadomić sobie nierozerwalną więź z nimi, ale także pamiętać, że ta więź jest wieczna.

Ale należy rozdzielić ich i swoje losy. Losy przodków pozostawić im z całym szacunkiem i miłością. Zająć swoje własne miejsce w systemie rodzinnym. I pozwolić sobie na życie swoim osobistym, szczęśliwym życiem bez poczucia winy. Przodków zaś wspominać bez powtarzania ich cierpień, a czcić ich pamięć sukcesami i radością. I pójść do przodu, ku własnemu życiu. .